TARGET POLYVERSUM WP ekologiczny grzybobójczy 5g

29,00

SKU: e07b0f5bd3c1 Kategoria:

Środek ochrony roślin zawierający żywy organizm (w formie zarodników), przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej przed chorobami grzybowymi. Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. zasiedla on strefę korzeniową eliminując poprzez konkurencyjne działanie niektóre grzyby chorobotwórcze. Jednocześnie stymuluje wzrost roślin poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin.1. Środek najskuteczniej działa w podłożu o temperaturze 12-25oC oraz pH 5,5-7,5.2. Po zastosowaniu środka nie stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych.Środek zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznymOKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji) NIE DOTYCzYOKRES PREWENCJI DLA LUDzI, zWIERzĄT, PSzCzÓŁ (okres zapobiegający zatruciu) NIE DOTYCzY.Problemy: fytoftoroza, fuzarioza, zgorzel zgnilakowa, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy – ozdobne (w gruncie i pod osłonami) – zaprawianie cebul: 1g w 2 l wody/15minut podlewanie roślin: 5g w 10 l wody; fytoftoroza, zgorzel podstawy łodyg, fuzarioza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa – pomidor, ogórek, papryka, sałata (pod osłonami) – podlewanie: 0,05% (5g w 10 l wody) rozsady: 2 l cieczy/m2w uprawie: 100ml cieczy/roślinę; mączniak rzekomy – sałata (w gruncie i pod osłonami) – czerń krzyżowych – kalafior – szara pleśń – brokuł – oprysk: 1g w 2-4 l wody/100m2; szara pleśń – truskawka – oprysk: 1g w 3-5 l wody/100m2.fytoftoroza, zgorzel podstawy łodyg, fuzarioza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowapomdor, ogórek, papryka, sałata (pod osłonami)podlewanie: 0,05% (5g w 10 l wody)rozsady: 2 l cieczy/m2w uprawie: 100ml cieczy/roślinęmączniak rzekomysałata (w gruncie i pod osłonami)oprysk: 1g w 2-4 l wody/100m2czerń krzyżowychkalafioroprysk: 1g w 2-4 l wody/100m2szara pleśńbrokułoprysk: 1g w 2-4 l wody/100m2szara pleśńtruskawkaoprysk: 1g w 3-5 l wody/100m2

Srodki_ochrony_roslin

xxxxx

yyyyy